Nieuws

De Enfield Match wordt dit jaar verschoten op 2 november.
Uitslagen van vorig jaar vind je nog steeds hier!


Geen schietavond op 19 april!


Alles over de interne wedstrijd Feenstra Trofee vind je Hier.


De naam van interne competitie 'Tatanka Shoot' is gewijzigd in 'Tecumseh Shoot'.
Meer info en scores vind je hier.


Laatste nieuws van de KNSA op www.knsa.nl