Vereniging‎ > ‎

Aanmelden introducé(s)

Voor leden van SV The British Lee bestaat de mogelijkheid om introducés kennis te laten maken met de schietsport. De British Lee schutter die introducés mee wil nemen dient onderstaande afspraken en regels te respecteren. Tevens fungeert hij/zij als gastheer.
Afspraken:
  • Introducés dienen minimaal één week vóór de gewenste datum te worden aangemeld via deze pagina. Per introducé dient deze pagina te worden doorlopen.
  • O.a. in verband met de beperkte hoeveelheid schietpunten is een maximum aantal van 3 introducés (op één avond) vastgesteld.
  • Het baangeld per introducé bedraagt 5 euro, op vrijdagavond te voldoen.
  • De introducé dient tijdens zijn/haar bezoek een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
Voor het verrichten van schietsportactiviteiten
door introducés geldt tevens:
 
Het vuurwapen alsmede de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt van de schietbaan - door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben - aan de schutter worden afgegeven.
 
De persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, blijft tijdens het schieten in de onmiddellijke nabijheid van de introducé op het schietpunt.
 
Het vuurwapen en de niet verschoten patronen, dienen onmiddellijk na de schietoefening op het schietpunt te worden teruggegeven aan de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben.
 
Door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, dient gecontroleerd te worden of het aantal verschoten patronen plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte patronen.
 
Dezelfde persoon mag - binnen een periode van 12 maanden - maximaal drie keer worden geïntroduceerd.