Pistool/Revolver Shoot

De ‘Pistool/Revolver Shoot’ is een interne competitie voor pistool- en revolverschutters. Aan de competitie kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van The British Lee. Er dient te worden geschoten met pistool of revolver, met ‘open’ vizier. Pistolen/revolvers in alle kalibers zijn toegestaan; voor- of achterlaad, nitro- of zwartkruit. Afspraken We schieten op 25 meter, staand…